Ineko förvärvar Alloffset

Februari 2015

Ineko förvärvade Alloffset AB den 29 januari 2015. Alloffset är ett modernt medieföretag med fokus på grafisk produktion och erbjuder tjänster inom prepress, offset och digital tryckproduktion. Alloffset har tillsammans med dotterbolaget Flexibel Print & Montage en omsättning på ca 50 miljoner kronor med ca 20 anställda och ligger i Bandhagen samt Skarpnäck i Stockholm.

Resultatet blir ett breddat erbjudande till Alloffsets kunder och bättre möjligheter att utveckla redan goda kundrelationer.

Förvärvet innebär att Ineko förstärker sin position ytterligare inom kärnverksamheten – mediaproduktion, tryckning och distribution. Det ger även bättre möjligheter att utveckla Ineko Groups verksamhet. Det finns en stor kompetens hos Alloffsets personal och det kommer att vara värdefullt för Ineko framöver. Genom förvärvet av Alloffset skapas en rad fördelar för företagens kunder och medarbetare.

Samgåendet beräknas vara genomfört under våren 2015.

”Alloffset är ett fint företag som vi känner väl och jag är glad att vi går framåt tillsammans. Genom affären och den nyligen genomförda med Modintryckoffset skapar vi en tydligt ledande position för Ineko inom Sverige. Samordningen av produktionen ger Aloffsets kunder tillgång till den bredd i tjänster, produkter och system som Ineko erbjuder, och det finns många intressanta möjligheter som öppnas upp för Alloffsets kunder. I och med affären blir vi än tydligare Sveriges ledande varumärkespartner.”, säger Johan Stålhäll, VD för Ineko.

För mer information, kontakta Johan Stålhäll, VD. Tel: 010-212 22 53