Miljö och kvalitet

Nu när klimatförändringar står högt på agendan arbetar vi för att minska den negativa inverkan som vår och våra kunders verksamheter har.

Rådgivning
Vi hjälper dig att ta beslut som beaktar miljön när det gäller design, produktion och leverans av tryckta produkter

Våra certifieringar

Det innebär att vi kan övervaka, mäta och utveckla våra miljöinsatser och därmed tillhandahålla produkter och tjänster med mindre miljöbelastning.

Miljökontroll
Tillsammans med våra leverantörer och partners arbetar vi för miljökontroll av våra produkter och processer.

Klimatkompensation
Trycksaksproduktioner där det går åt stora mängder papper medför belastning på miljön i form av koldioxidutsläpp.

Vi kan hjälpa dig med att ta fram totala koldioxidutsläppet vid papperstillverkningen, tryckningen och distributionen som underlag för köp av utsläppsrätter.

Låt oss berätta mer

Pär Dahlstedt

Miljöchef

Telefon: 010-212 21 04
Mobil: 0709-27 84 88