ICC-profiler

För separation ska ICC-profil väljas beroende på tryckprocess. Detta är viktigt för att uppnå ett bra resultat. Våra profiler baseras på internationella standarder men är något justerade för våra förhållanden.

Nedan kan du ladda ner en Zip-fil med våra profiler för bestruket och obestruket papper. Följ länken under ICC-ikonen nedan, packa upp filerna och installera dem:

Installera ICC profiler på MAC:
På Mac behöver du manuellt kopiera ICC-profilen till rätt mapp för att installera den.
Mappen som filen ska ligga i är Library > Colorsync > Profiles.
Svenskt version = Bibliotek > Colorsync > Profiles.

Installera ICC profiler på PC:

  1. Högerklicka på ICC profilen
  2. Välj Installera
  3. Upprepa för varje profil

Därefter kan du använda profilerna i valfritt program.

Låt oss berätta mer

Thomas Ehrngren

Kvalitetsansvarig

Telefon: 010-212 22 25
Mobil: 070-912 83 19