Creative – reklam och produktionsbyrå

Ineko Creative är en av Stockholms största produktionsbyråer.

Produktionen av taktisk marknadskommunikation för flera kända varumärken resulterar ofta i  komplexa uppdrag. Våra kunder litar på att vi klarar av den utmaningen, oavsett om det handlar om traditionell media, webb eller appar. Här kommer vår bredd och närhet till den grafiska produktionen in som integrerade delar. Vi tror att integrerad kommunikation resulterar i störst affärsnytta för våra kunder. Därför finns Ineko Creative en reklambyrå och produktionsbyrå, med kreatörer som är experter på trycksaksproduktion. En viktig förutsättning för att slippa tråkiga och kostsamma överraskningar.

Ineko Creatives närhet till tryckeriet Ineko Production och maskinparken, gör att kreatörerna vet hur de bäst kan utnyttja tryckeriets möjligheter. Vi behöver inte ta in offerter för tryck och vi har hög flexibilitet i planeringen. Det behövs eftersom komplexa och stora uppdrag ofta förändras , ibland med kort varsel. Det är inga problem, vi har all produktion i samma hus kan enkelt planera om.

Vår reklam- och produktionsbyrå är produktionsinriktad med en arbetsprocess som är anpassad för att att arbeta snabbt och effektivt. Våra kreatörer har mångårig erfarenhet och en stor bredd i de kreativa projekten. Ofta arbetar vi i team när en kreativ lösning ska tas fram. Ibland har vi så många som 20 beställare i ett uppdrag. Ineko Creative samordnar och planerar kampanjer.

Vårt mål är att din målgrupp alltid ska ha en tydlig bild av dig. Vi har kreativiteten och kapaciteten för att ta fram just din bild – med hög kvalitet.

Ineko Finanstryck
Ineko Finanstyck är produktionsbyrån med en skräddarsydd organisation för att ta fram emissionsprospekt till finansmarknaden.Vår unika leveransförmåga har gett oss en marknadsledande ställning hos kunder med mycket högt ställda krav. Den positionen behåller vi genom att löpande utveckla nya tjänster anpassade till kundernas behov.  Under åren har vi producerat mer än 1 200 olika aktieprospekt, främst för börsintroduktioner, nyemissioner och företagsförvärv.

Vårt uppdrag omfattar design, produktion, publicering, tryck och distribution. Med vår kontroll över hela produktionsprocessen kan vi tillgodose de mycket höga krav på tillgänglighet, service och flexibilitet som prospektproduktion ställer. Det är den tryggheten och effektiviteten som våra uppdragsgivare köper.

Finanstryck har lång erfarenhet av att hantera konfidentiell information och våra väl beprövade rutiner är utformade för att tillgodose behovet av sekretess.

 

Låt oss berätta mer

Therese Boström

Byråchef och Marknadschef

Telefon: 010-212 21 10
Mobil: 0708-46 89 23